کلاس های استاد صادقی روز یکشنبه 94/2/6

برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 22:24 |
دانشجویانی که درس تشخیص عیب با استاد پیغان دارند

روز دوشنبه 94/2/7 ساعت 18 برای مشخص شدن گروه

درسی در دانشگاه حضور داشته باشند.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 14:26 |
کلاس های استاد براتی روز یکشنبه 94/2/6 برگزار

نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 10:1 |

***قابل توجه دانشگاهیان گرامی***

ثبت نام یازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی  در دوسطح

دانشجویان،کارکنان و  مدرسان آغاز گردیده است.

 

مهلت ثبت نام تا نیمه اول اردیبهشت ماه

لینک ثبت نام: http://info.uast.as.ir/ghoran

امور فرهنگی دانشجویی

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 14:40 |

***قابل توجه دانشجویان گرامی***

 

جهت ثبت نام اعتکاف دانشجویی به سایت www.uast.ac.ir   و یا  http://info.uast.ac.ir/etekaf مراجعه فرمایید.

مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت

زمان شروع اعتکاف 12 اردیبهشت

امور فرهنگی دانشجویی

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 14:17 |
کلاس مدارات الکتریکی 2 استاد صنعتی زاده به روز های جمعه ساعت

20_17 با استاد هیبت اله پور تغییر یافت.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه سی ام فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 12:55 |
کلاس های استاد کرمی روز سه شنبه 94/2/1 برگزار نمی گردد و جبرانی آن

روز شنبه 94/2/5 ساعت 15 می باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 8:41 |

امتحان میان ترم استاد جوادی نسب:

درس کنترل بلادرنگ روز یکشنبه 94/2/13 ساعت 10 صبح از صفحه 1 تا 16

درس کنترل هوشمند روز یکشنبه 94/2/6 ساعت 8/30 از صفحه 24 تا 35

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 15:24 |
کلاس فرآیند جوشکاری ویژه روز پنج شنبه ساعت 10_8 صبح با استاد

اسکندری برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 8:17 |
کلاس عملیات حرارتی روزهای پنج شنبه ساعت 18_16 با استاد

محمدی منش برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 8:14 |
کلاس ماشین های الکتریکی جریان مستقیم روز جمعه استاد پزشکیان به

روزهای دوشنبه ساعت 17 تغییر یافت.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 13:1 |

تغییر در کلاس های روز جمعه استاد صنعتی زاده

    کنترل در ابزار دقیق روزهای دوشنبه ساعت 14_12

    ابزار دقیق پیشرفته روزهای دوشنبه ساعت 17_14

 توجه:کلاس های مهندسی نرم افزار و کنترل غیرخطی روزهای جمعه در همان ساعات برگزار می گردد. 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در دوشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 13:59 |
کلاس تکنولوژی ترمز و دینامیک استاد مهران زاده روز پنج شنبه ها ساعت 10

برگزار می گردد.

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 11:25 |
کلاس ریاضی مهندسی استاد گلکار روزهای پنجشنبه ساعت 9/30 برگزار

می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 13:45 |

کلاس های روز یکشنبه استاد صادقی:

 

مدیریت تولید ساعت 17_15 

اصول و فنون مذاکره ساعت 19_17

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 11:28 |
دانشجویانی که درس پروژه اخذ نموده اند بعد از تائید مدرس مربوطه جهت

تائید نهایی به مدیر گروه رشته خود مراجعه نمائید .

 

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 13:6 |

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

 

جهت دریافت کارت دانشجویی خود یه قطعه عکس 4*3 پرسنلی در  فایل

سامانه سجاد  خود اسکن نمایید .

امور فرهنگی

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 12:50 |
کلاس های تربیت بدنی از روز شنبه 94/1/15 در ورزشگاه

انقلاب واقع در پیچ میدان روبروی فلکه حصیرآباد برگزار

می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 8:5 |
کلاس بازرسی جوش 1 و 2 استاد اسکندری روز های

دوشنبه ساعت 20_17 برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 14:45 |
کلاس آزمدارالکتریکی استاد پزشکیان به روز یکشنبه

ساعت 15_13 استاد جهانگیرزاده تغییر یافت.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 14:4 |
کلاس ماشین های جریان متناوب روز جمعه استاد

پزشکیان به روز دوشنبه ساعت 16_13 تغییر یافت.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 13:50 |
کلاس آز میکروکنترلرها استاد لک به روز پنج شنبه

ساعت 20_18 استاد سروش مهر تغییر یافت.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 13:45 |
کلاس نگهداری و تشخیص عیب روز چهارشنبه استاد

پیغان به روزهای دوشنبه ساعت 20_18 تغییر یافت.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 17:26 |

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93به شرح جدول زیر اعلام می گردد:

سال ورود

تاریخ انتخاب واحد

ورودی های سال 90 و 91

15 بهمن ماه

ورودی های سال 92

16 و 17 بهمن ماه

ورودی های سال 93

17 و 18 بهمن ماه

همه ورودی های

19 بهمن ماه

 

توجه به نکات زیر برای انجام انتخاب واحد ضروری است :

دسترسی جهت انتخاب واحد برای همه دانشجویان باز است و پرداخت شهریه ثابت بعد از انتخاب واحد تا زمان حذف و اضافه (5 و 6 اسفندماه) باید انجام شود.

انتخاب واحد اینترنتی می باشد. از مراجعه حضوری اکیدا خودداری فرمایید.

رعایت سقف تعداد واحد، پیش نیازی و هم نیازی دروس و ... بر عهده دانشجو می باشد و آموزش در این زمینه مسئولیتی ندارد.

انتخاب واحد باید توسط شخص دانشجو انجام شود.در صورت در اختیار گذاردن نام کاربری و رمز عبور خود به دیگران مرکز هیچ مسئولیتی در خصوص انتخاب واحد دانشجو و اشتباهات آن ندارد

پس از انجام انتخاب واحد و تایید آن باید با مراجعه به قسمت برنامه هفتگی، از برنامه هفتگی خود پرینت تهیه نموده و نزد خود نگه دارید.(پرینت از انتخاب واحد تایید نشده اعتبار ندارد)

به توضیحات ارائه شده در کنار هر درس برای زمان برگزاری کلاس و امتحانات دروس توجه نمایید.

دانشجویانی که 2 ترم یا بیشتر مشروط شده اند حق انتخاب واحد ندارند و باید جهت روشن شدن وضعیت خود به آموزش مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 13:4 |
قابل توجه کلیه دانشجویان

مبلغ شهریه ثابت به شرح ذیل می باشد:

 

کاردانی پودمانی

مبلغ به ریال

کارشناسی پودمانی

مبلغ به ریال

ورودی های (87_88_89)

 

ورودی های (90)

 

ورودی های (91)

1/265/000

 

1/765/000

 

2/029/750

ورودی های(90)

 

ورودی های(91)

1/727/638

 

2/227/638

 

کاردانی ترمی

مبلغ به ریال

کارشناسی ترمی

مبلغ به ریال

ورودی های(88_89)

 

ورودی های(90)

 

ورودی های(91) ناپیوسته

 

ورودی های(91) پیوسته

1/391/500

 

1/891/500

 

2/175/225

 

2/351/250

ورودی های (91)

 

       2/216/970

 

 - فیش واریزی شهریه ثابت باید قبل از انجام انتخاب واحد پرداخت و اطلاعات آن از طریق قسمت شهریه -> بخش فاکتورهای قابل پرداخت ثبت گردد.

 شماره حساب بانک تجارت مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران خوزستان

6023957343

راهنمای پرداخت شهریه در سامانه سجاد

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 7:59 |
فرایند تشکیل و تکمیل پرونده دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) دانشگاه جامع  علمی کاربردی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:45 |