کلاس استاد هیبت اله پور روز جمعه 93/12/15 برگزار

نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 22:12 |
کلاس های استاد آیین مهر روز جمعه93/12/15 برگزار

نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 17:52 |
کلاس های استاد احمدی روز جمعه 93/12/15 برگزار

نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 15:48 |
کلاس های استاد داودی روز جمعه 93/12/15 از ساعت

12 به بعد برگزار می گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 10:58 |
کلاس های استاد عزیزی روز جمعه 93/12/15 برگزار

نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 9:59 |
کلاس های استاد منشور روز جمعه 93/12/15 برگزار

نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 8:29 |
کلاس های استاد مهرکوشا از مورخ 93/12/19 الی 93/12/21 برگزار

نمی گردد و کلاس های جبرانی به شرح ذیل می باشد:

برنامه ریزی تعمیر و نصب و نگهداری روز یکشنبه 93/12/24 ساعت 17_14

تعمیرات ماشین آلات پیشرفته 2 روز یکشنبه 93/12/24 ساعت 20_17

گرافیک هنری روز یکشنبه 93/12/17 ساعت 17_14

هندسه برخورد روز یکشنبه 93/12/17 ساعت 20_17

مبانی برق والکترونیک خودرو روز پنج شنبه 93/12/14 ساعت 20_17

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 10:41 |

جلسه توجیهی کارآموزی و کارورزی اساتید:

استاد سعیدی نیا روز شنبه 93/12/16 ساعت 16

استاد براتی روز دوشنبه 93/12/18 ساعت 17

استاد موالی زاده روز شنبه 93/12/16 ساعت 14/30

استاد بهجت روز یکشنبه 93/12/17 ساعت 12

استاد اسکندری روز جمعه93/12/15 ساعت 14/30

استاد بهمئی روز دوشنبه 93/12/18 ساعت 16/30

استاد منشور روز جمعه 93/12/15 ساعت 10/30

استاد حسین زاده روز یکشنبه 93/12/17 ساعت 15/30

استاد بروسان روز جمعه 93/12/15 ساعت 9/30

استاد سروش مهر روز سه شنبه 93/12/19 ساعت 15/30

استاد پیغان روز یکشنبه 93/12/17 ساعت 16

استاد جهانگیرزاده روز یکشنبه ساعت 12/30

استاد صنعتی زاده روز جمعه 93/12/15 ساعت 13/30

استاد آئین مهر روز جمعه 93/12/15 ساعت 12/30

استاد پزشکیان روز دوشنبه 93/12/18ساعت 12/30

استاد حبیبیان روز جمعه 93/12/15 ساعت 15 

استاد شریف زادگان روز دوشنبه 93/12/18 ساعت 18

استاد داودی روز جمعه93/12/15 ساعت 9/30 

استاد احمدی فر روز سه شنبه 93/12/19 ساعت 12

استاد حمزوی روز پنج شنبه 93/12/14 ساعت 12/30

استاد کریمی نسب روز سه شنبه 93/12/19 ساعت 16/30

استاد خمیسی روز جمعه 93/12/15 ساعت 14/30

استاد محمدی منش روز 93/12/15 ساعت 9/30 

استاد عزیزی روز جمعه 93/12/15 ساعت 9/30 

استاد عصار روز جمعه 93/12/15 ساعت 9

استاد احمدی روز چهارشنبه 93/12/20 ساعت 13/30

استاد علاقه بندزاده روز پنج شنبه 93/12/14 ساعت 10/30

استاد مهرکوشا(عبدلی) روز پنج شنبه 93/12/14 ساعت 12

 

 

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 9:24 |
کلاس های استاد براتی روز شنبه 93/12/16 برگزار

نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 8:56 |
کلاس های استاد مرتضوی امیری روز دوشنبه 93/12/18

برگزار نمی گردد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 8:54 |
کلاس نگهداری و تشخیص عیب روز چهارشنبه استاد

پیغان به روزهای دوشنبه ساعت 20_18 تغییر یافت.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 17:26 |

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مرکز می رساند ثبت نام وام دانشجوییآغاز گردید:

 

مـدارک لازم:

1- فرمهای درخواست وام(از انتشارات مرکز تهیه شود)

2- كپي شناسنامه دانشجو و ضامن

3- كپي کارت ملی دانشجو و ضامن (پشت و رو(

4- رونوشت حکم کارگزینی ضامن (ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی دولت  باشد)-آخرین فیش حقوقی ضامن

 

توضيحـات:

الف:دانشجویان پس از دریافت فرم به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و فرم تکمیل شده سند را همراه بیاورند. ضمناً به هنگام مراجعه به دفتر خانه ضامن باید همراه باشدو نیازی برای مراجعه ضامن به مرکز نمی باشد.(لازم به ذكر است عنوان شغلي ضامن شماره ملي و آدرس پستي به همراه پلاك مي‌بايست در سند تعهد ثبت گردد)

ب: دانشجویانی که برای بار دوم به بعد درخواست وام دارند، فقط فرمهاي قيد شده در ردیف اول و دوم را تکمیل نموده به همراه برگه انتخاب واحد،تحويل نمایند.

ج: بازپرداخت وام شهریه بعد از انجام مراحل فارغ التحصیلی انجام می گیرد.

د: بعد از کامل کردن مدارک و تحویل آن به امور دانشجویی هزینه بعد از یک ترم به حساب شهریه دانشجو واریز می شود و نیازی به مراجعه دانشجو نمی باشد.

 

 

                                  امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران خوزستان

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 11:10 |

شروع کلاس های نیمسال دوم سال

تحصیلی 94_93

از روز سه شنبه 93/11/28 می باشد.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 8:47 |

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93به شرح جدول زیر اعلام می گردد:

سال ورود

تاریخ انتخاب واحد

ورودی های سال 90 و 91

15 بهمن ماه

ورودی های سال 92

16 و 17 بهمن ماه

ورودی های سال 93

17 و 18 بهمن ماه

همه ورودی های

19 بهمن ماه

 

توجه به نکات زیر برای انجام انتخاب واحد ضروری است :

دسترسی جهت انتخاب واحد برای همه دانشجویان باز است و پرداخت شهریه ثابت بعد از انتخاب واحد تا زمان حذف و اضافه (5 و 6 اسفندماه) باید انجام شود.

انتخاب واحد اینترنتی می باشد. از مراجعه حضوری اکیدا خودداری فرمایید.

رعایت سقف تعداد واحد، پیش نیازی و هم نیازی دروس و ... بر عهده دانشجو می باشد و آموزش در این زمینه مسئولیتی ندارد.

انتخاب واحد باید توسط شخص دانشجو انجام شود.در صورت در اختیار گذاردن نام کاربری و رمز عبور خود به دیگران مرکز هیچ مسئولیتی در خصوص انتخاب واحد دانشجو و اشتباهات آن ندارد

پس از انجام انتخاب واحد و تایید آن باید با مراجعه به قسمت برنامه هفتگی، از برنامه هفتگی خود پرینت تهیه نموده و نزد خود نگه دارید.(پرینت از انتخاب واحد تایید نشده اعتبار ندارد)

به توضیحات ارائه شده در کنار هر درس برای زمان برگزاری کلاس و امتحانات دروس توجه نمایید.

دانشجویانی که 2 ترم یا بیشتر مشروط شده اند حق انتخاب واحد ندارند و باید جهت روشن شدن وضعیت خود به آموزش مراجعه نمایند.

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 13:4 |
قابل توجه کلیه دانشجویان

مبلغ شهریه ثابت به شرح ذیل می باشد:

 

کاردانی پودمانی

مبلغ به ریال

کارشناسی پودمانی

مبلغ به ریال

ورودی های (87_88_89)

 

ورودی های (90)

 

ورودی های (91)

1/265/000

 

1/765/000

 

2/029/750

ورودی های(90)

 

ورودی های(91)

1/727/638

 

2/227/638

 

کاردانی ترمی

مبلغ به ریال

کارشناسی ترمی

مبلغ به ریال

ورودی های(88_89)

 

ورودی های(90)

 

ورودی های(91) ناپیوسته

 

ورودی های(91) پیوسته

1/391/500

 

1/891/500

 

2/175/225

 

2/351/250

ورودی های (91)

 

       2/216/970

 

 - فیش واریزی شهریه ثابت باید قبل از انجام انتخاب واحد پرداخت و اطلاعات آن از طریق قسمت شهریه -> بخش فاکتورهای قابل پرداخت ثبت گردد.

 شماره حساب بانک تجارت مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران خوزستان

6023957343

راهنمای پرداخت شهریه در سامانه سجاد

+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در سه شنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت 7:59 |
فرایند تشکیل و تکمیل پرونده دانش آموختگان (فارغ التحصیلان) دانشگاه جامع  علمی کاربردی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مرکز علمی-کاربردی جامعه اسلامی کارگران در یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت 11:45 |